Najaarssymposium 11 – 11 – 2017

VZV Najaarssymposium: Specialismen in perspectief

Plaats: Meeting Center De Eenhoorn, Amersfoort route
Tijd: 13:30 – 18:00 uur

Meld je aan!

Programma:

13:30 – 14:00 Registratie en koffie / thee
14:00 – 14:55 Chris Durban:
Specialization to raise the bar, income and job satisfaction
Lees verder.
15:00 – 15:55 Charles Martin:
Specialization in Translation – Myths, Realities and Strategies
Lees verder
15:55 – 16:10 Pauze met koffie en thee
16:10 – 17:00 Interactieve e-discussie olv Tony Parr: Laat je e-stem ook horen!
17:00 – 18:00 Netwerkborrel

 

 

Kosten: Leden: EUR 40,00
Niet-leden: EUR 50,00

Betalen:
Binnen 7 dagen na aanmelding, door overmaking op rekeningnummer NL21 INGB 0001 961 176
t.n.v. VZV, onder vermelding van “VZV-symposium 2017”

Annuleringen:
Bij annulering vóór 20 oktober wordt het inschrijfgeld minus 10 euro administratiekosten gerestitueerd.
Bij annulering vanaf 20 oktober kan het inschrijfgeld niet meer gerestitueerd worden.

Meld je aan!