Aanmelden VZV extra online algemene ledenvergadering juni 2021

    Aanmelding
    Ik neem deel aan de extra online algemene ledenvergadering

    Volmachten
    Ik geef volmacht aan de volgende persoon om namens mij te stemmen