Aanmelden VZV Najaarssymposium

VZV mag mijn e-mailadres bewaren voor toekomstig gebruik.
Mijn e-mailadres mag aan de andere deelnemers worden verstrekt.
Wees niet bang om je vraag te stellen! Wat zou je willen weten van of over vertaalbureaus / freelancers? We maken een selectie van de beste/interessantste/origineelste vragen en leggen die voor aan het panel tijdens de paneldiscussie op 17 november. Stel je vraag hieronder. Ik ben:  FreelancerVertegenwoordiger van een vertaalbureau
Mijn vraag:
Ben je lid van de VZV?
Ja - Leden betalen 50 euroNee - Niet-leden betalen 60 euro
Aanmelding
Ik neem deel aan het symposium
Ik maak het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen over naar rekeningnr. NL21 INGB 000 1961 176 t.n.v. VZV, onder vermelding van: VZV-symposium 2018
De inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.
Bij annulering vóór 26 oktober wordt het inschrijfgeld minus 10 euro administratiekosten gerestitueerd.
Bij annulering vanaf 26 oktober kan het inschrijfgeld niet meer gerestitueerd worden.