Aanmelden VZV online algemene ledenvergadering april 2021

    Aanmelding
    Ik neem deel aan de online algemene ledenvergadering

    Volmachten
    Ik geef volmacht aan de volgende persoon om namens mij te stemmen