Hanneke Loerts

Het meertalige brein: over hoe ons brein talen leert, verwerkt en ‘verliest’

Kinderen leren hun moedertaal, maar ook andere talen, met het grootste gemak. De meeste volwassenen weten dat het leren van een nieuwe taal op latere leeftijd lang niet altijd zo gemakkelijk is. Bovendien kan het ook nog gebeuren dat, wanneer je veel gebruik moet maken van een tweede taal, de taal waarmee je opgegroeid bent langzaam wegebt. Hoe kan dit? Welke processen spelen zich af in ons brein als we talen leren, verwerken en ‘verliezen’? Aan de hand van uitkomsten van (hersen)onderzoek proberen we een beeld te schetsen van het talige brein, de manier waarop onze hersenen met verschillende talen omgaan, en de consequenties hiervan voor de meertalige persoon.

Bio

Dr. Hanneke Loerts is werkzaam als Universitair Docent op de afdeling Minorities & Multilingualism aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze geeft daar colleges over onderwerpen binnen de psycho- en neurolinguïstiek, over het opzetten van experimenteel onderzoek en over het statistisch analyseren van de data die daaruit voortkomt. Voor haar onderzoek naar de verwerking van talen door twee- en meertaligen gebruikt zij vooral methoden zoals het meten van oogbewegingen en het meten van hersenactiviteit. Met die methoden kunnen we in kaart brengen hoe de hersenen gesproken en geschreven taal ‘online’ verwerken.