VZV Najaarssymposium 17/11/2018

Vertaalbureaus: Everything you always wanted to know …

De VZV laat geen kans voorbij gaan om aandacht te vestigen op de kwaliteit van vertalingen.
Op ons symposium willen we dit jaar nader ingaan op invloed van de relatie tussen vertaalbureau en freelancer op die kwaliteit.

  • Wat verwachten bureaus van vertalers en wat verwachten vertalers van bureaus?
  • Matchen die verwachtingen eigenlijk wel?
  • Wat zou het meest wenselijk zijn?
  • En met welke beperkingen heb je te maken die een optimale uitkomst in de weg staan?
Plaats:
Congrescentrum De Reehorst, Ede
Voor de route klik hier
Tijd:
12:30 – 17:00 uur

 

Programma:
12:30 – 13:00 Registratie en koffie / thee
13:00 – 13:10 Opening door Pete Thomas, voorzitter VZV en
Marcel Lemmens, dagvoorzitter
13:10 – 13:55 Koen Wolfs,
hoofd Unit Nederlands Hof van Justitie van de EU:
Het Hof van Justitie en zijn freelancers: samen werken aan kwaliteit
13:55 – 14:40 Bert Keurentjes,
hoofd vertalingen en editing Radboud in’to Languages:
Everything you always wanted to ask a PM (but were afraid to know)
14:40 – 15:00 Pauze met koffie / thee
15:00 – 16:00 Paneldiscussie o.l.v. de dagvoorzitter
met: Koen Wolfs, Bert Keurentjes, Kees Engels (hoofd vertalerrelaties
Livewords) en Anouschka Schutte (freelancer)
16:00 – 17:00 Netwerkborrel

 

Kosten:
Leden EUR 50,00
Niet-leden EUR 60,00

Aanmelden

 

Betalen:
Binnen 7 dagen na aanmelding, door overmaking op rekeningnummer NL21 INGB 0001 961 176
t.n.v. VZV, onder vermelding van “VZV-symposium 2018”

Annuleringen:
Bij annulering vóór 26 oktober wordt het inschrijfgeld minus 10 euro administratiekosten gerestitueerd.
Bij annulering vanaf 26 oktober kan het inschrijfgeld niet meer gerestitueerd worden.