Marinus Strang

(scroll down for English)

Voordat ik begon aan de opleiding tot vertaler heb ik niet, zoals veel vertalers, een taal gestudeerd, maar een aantal jaren een technisch vak (Civiele techniek aan de -toen nog- TH Delft). De daar opgedane kennis van techniek en wetenschap is zeer nuttig gebleken bij mijn latere werk als freelance vertaler. Een goede vertaling van technische en wetenschappelijke teksten kun je uiteraard alleen maken als je inzicht hebt in, en belangstelling voor, het onderwerp van de tekst. Door deze achtergrond heb ik mij kunnen specialiseren in civiele en maritieme techniek, bouwkunde en techniek in het algemeen, waaronder octrooivertalingen. Daarnaast heb ik mij ook intensief beziggehouden met land- en tuinbouw en milieu. Ik ben vrij snel na de oprichting lid geworden van de VZV en de uitwisseling van kennis en ervaring binnen die vereniging heeft veel bijgedragen aan mijn ontwikkeling als vertaler in de afgelopen 30 jaar.

* * * * * * * * * * * *

Unlike many other translators, I did not study languages before starting translator training: I studied civil engineering at Delft University of Technology for several years. The knowledge of technology and science I gained there proved to be extremely useful in my later work as freelance translator. Obviously, producing an excellent translation of technical and scientific texts requires insight and interest in the subject matter of the text. This background enabled me to specialise in the field of civil and maritime technology, building and construction, and engineering in general, including patent translations. I have also been closely involved in agriculture, ecology and the environment. I joined the VZV in the early days and the exchange of knowledge and experience in the association has contributed greatly to my development as a translator over the past three decades.

Barchvenne 2a
7244BM Barchem
06 14907341